English
邮箱
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾

ag8亚游官网

文章来源:AG8U    发布时间:2019-11-15 15:02:45  【字号:      】

ag8亚游官网 求日躔损益盈缩度:《乾元》谓之求每日阴阳差。《仪天》谓之求入盈缩分先后定数。 求四正后赤道宿积度:置四正赤道宿全度,以四正赤道日度及分减之,余为距后度;以赤道宿度累加之,各得四正后赤道宿积度及分。 其五曰步月离,诸历迟疾、朏朒极数一同,新历朏之极数少朒之极数四百九十三分,疾之极数少迟之极数二十分,不合历法。

 求岳台晷影午中定数:冬至后初限、夏至后末限,以百通日,内分,自相乘为实,置之;以七百二十五除之,所得,加一十万六百一十七,并入限分,折半为法,实如法而一为分,不满,退除为小分,其分满十为寸,寸满十为尺,用减冬至岳台晷影常数,即得所求午中晷影定数。夏至后初限、冬至后末限,以百通日,内分,自相乘,为实,乃置入限分,九因,再折,加一十九万八千七十五为法,其夏至前后,日如在半限以上者,减去半限,余置于上,列半限于下,以上减下,余以乘上,进二位,七十七除之,所得加法为定法,然后除之。 乾道元年七月,池州竹生穗,实如米,饥民采之以食,守臣鲁詧为《野谷生竹图》以献。御史劾詧不以民食草木为病,坐佞免官。 求月食分:置交前后分,如三千二百以下者,食既;已上,用减一万二百,不足减者不食;余以七百除之为大分,不尽,退除为小分,小分半已上为半强,半已下为半弱。命大分以十为限,得月食之分。ag8亚游官网 求日食泛用分:置朔入阴阳历食定分,一百约之,在阳历者列入十四于下,在阴历者列一百四十于下,各以上减下,余以乘上,进二位,阳历以一百八十五除,阴历以五百一十四除,各为日食泛用分。

ag8亚游官网

ag8亚游官网 大观元年二月丁卯,星出参,如杯,西南急流,入浊没,赤黄,无尾迹,明烛地。四月辛未,星出轸,如盂,向南慢流,入浊没,青白,有尾迹,明烛地。六月乙亥,星出尾西南,如杯,西南慢流,入浊没,青白,有尾迹,明烛地。七月庚戌,星出箕,如杯,西南急流,入浊没,赤黄,无尾迹,照地明。二年十二月癸卯,星出奎,如盂,西北急流,入造父没,赤黄,有尾迹,照地明,有声。,有尾迹,照地明。又星出王良南,如太白,西南急行,至天津没,赤黄,有尾迹,照地明。丙午,星出左摄提南,如太白,西北慢行,至浊没,赤黄,有尾迹。丁未,星出牵牛,如杯口,东南缓行,入浊没,青白,有尾迹。癸亥,星出垒壁阵,如太白,西南缓行,至狗国没,赤黄,有尾迹,照地明。乙丑,星出垒壁阵北,如太白,西南速行,至十二国没,赤黄,有尾迹。九月甲戌,星出上台南,如太白,东北急行,至内平星没,赤黄,有尾迹,照地明。庚辰,星出北斗魁中,如岁星,西北缓行,入浊没,青白。又星出弧矢西,如太白,西南急行,至天社没,青白,有尾迹,照地明。辛巳,星出紫微垣内北极星北,如太白,北急行,入浊没,赤黄,有尾迹,照地明。癸未,星出紫微垣南,如太白,北急行,至北斗没,赤黄,有尾迹。戊子,星出毕南,如太白,东南慢行,入浊没,青白,有尾迹,照地明。癸巳,星出织女西,如太白,西南慢流,入天市垣内没,赤黄,有尾迹,照地明。甲午,星出中台北,如太白,东南急流,至下台没,青白,照地明。丙申,星出天津北,如岁星,西北急流,至女床没,赤黄。丁酉,星出轩辕,如太白,西北慢流,至紫微垣内北极没,赤黄,有尾迹,照地明。十月庚子,星出羽林军东,如太白,东急行,入浊没,赤黄,有尾迹,照地明。又星出垒壁阵西,如杯口,西南速行,入浊没,青白,照地明。壬寅,星出钩陈西,如太白,北急行,至北斗没,赤黄,有尾迹。又星出东井北,如岁星,东北急行,至柳没,赤黄,有尾迹。又星出扶筐,如太白,西北急行,至浊没,赤黄,有尾迹,照地明。甲辰,星出垒壁阵东,如太白,南急行,入浊没,赤黄,有尾迹。照地明。又星出天津西,如太白,西北缓行,入浊没,青白,照地明。又星出昴南,如太白,西南缓行,至天囷没,赤黄,有尾迹,明烛地。又星出郎位东,如太白,东北速行,至右摄提没,赤黄,明烛地。庚戌,星出娄南,如岁星,西南速行,至昴没,青白,有尾迹。乙卯,星出天市垣南墙西,如太白,西急行,入浊没,青白。壬戌,星出轩辕西,如太白,东南急行,至张没,赤黄,有尾迹。癸亥,星出娄北,如太白,西急流,至浊没,赤黄,有尾迹。十一月庚午,星出钩陈东,如太白,东北急流,至北斗魁没,青白,有尾迹,照地明。癸未,星出营室东,如太白,西南急行,至羽林军没,赤黄,有尾迹。十二月己亥,星出王良北,如太白,东慢行,至五车没,赤黄,有尾迹,照地明。庚子,星出天仓东,如太白,东南急行,至浊没,青白,有尾 天正冬至:大余五十七,小余一万七千。先测立冬晷景,次取测立春晷景,取近者通计,半之,为距至泛日;乃以晷数相减,余者以法乘之,满其日晷差而一,为差刻;乃以差刻求冬至,视其前晷多则为减,少则为加,求夏至者反之。

 淳熙元年十一月甲午,入氐。辛亥,犯罚。十二月壬午,犯建。二年十一月丁卯,入羽林军。三年五月癸亥,犯毕。六月乙卯,犯天关。丁亥,犯井钺。辛卯,入东井。八月戊戌,入太微,犯右执法。四年七月己卯,犯角宿距星。九月辛丑,犯心前星。六年六月乙未,入东井。八月癸卯,犯权、御女星。十月戊申,人氐。七年八月己巳,入氐。八年五月甲辰,入东井。九年十一月乙亥,入氐。十年闰十一月己亥,犯壁垒阵。十一年七月壬申,入东井。 景祐四年五月,滑州灵河县民黄庆家蚕自成被,长二丈五尺,阔四尺。 元符元年五月戊午,入舆鬼,犯积尸气。十月辛丑,犯西咸。二年闰九月壬辰,入氐。ag8亚游官网
(AG8U导航)

附件:

专题推荐


© ag8亚游官网版权所有 联系我们

请勿用于非法用途,否则后果自负,一切与程序作者无关!

ag8亚游官网: